1. nhinguyen1122 đã đăng chủ đề mới.

    Người tìm việc cần lưu ý những điều sau nếu muốn thành công.

    Khi nguoi tim viec chưa có chút kinh nghiệm nào, bạn có thể thấy khó khăn khi lần đầu tiên tìm việc làm. Nhưng luôn có những chỉ dẫn hữu...

    Diễn đàn: Tuyển Dụng - Việc làm

    20/1/18 lúc 04:12